Zero-Sum Game

  Zero-Sum Game là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Zero-Sum Game - Definition Zero-Sum Game - Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Zero-sum trò chơi
  Chủ đề Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai

  Định nghĩa - Khái niệm

  Zero-Sum Game là gì?

  • Zero-Sum Game là Zero-sum trò chơi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero-Sum Game

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai Zero-Sum Game là gì? (hay Zero-sum trò chơi nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero-Sum Game là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero-Sum Game / Zero-sum trò chơi. Truy cập pcsoftpedia.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN