Zone Of Resistance

  Zone Of Resistance là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Zone Of Resistance - Definition Zone Of Resistance - Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Zone Of Kháng
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Định nghĩa - Khái niệm

  Zone Of Resistance là gì?

  • Zone Of Resistance là Zone Of Kháng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Zone Of Resistance

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Zone Of Resistance là gì? (hay Zone Of Kháng nghĩa là gì?) Định nghĩa Zone Of Resistance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zone Of Resistance / Zone Of Kháng. Truy cập pcsoftpedia.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN